márc 26 2015

Bissau-guineai partnerek nemzetközi konferenciájának végső közleménye. TERRA RANKA (BEINDULT A FÖLDÜNK)

Comunicado-Final-da-Mesa-Redonda-de-Bruxelas

 1. Brüsszelben tartották 2015. március 25.-én azt a nemzetközi konferenciát Bissau-Guinea támogatásának céljából, ahol közösen elnökölt Bissau-Guinea kormánya, az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) annak érdekében, hogy fenntartsák az országra fordított fejlesztési erök jelenlegi pozitív folyamatait és erősítsék a nemzetközi támogatást, hogy újjáépítsék az országot, demokratikus intézményeit erősítsék, illetve haladjanak a társadalmi-politikai stabilitás irányába, a megbékélés és a gazdasági fejlődés felé.
 2. Megnyitotta a konferenciát Mr. Neven Mimica, az Európai Bizottság Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési képviselöje, Őexcellenciája, Mr. José Mario Vaz, Bissau-Guinea köztársasági elnöke, Őexcellenciája Mr. Macky Sall, a Szenegáli Köztársaság elnöke, és az Egyesült Nemzetek főtitkárának üzenetét olvasta Mr. Jeffrey Feltman, az ENSZ főtitkár-helyettes.
 3. Részt vett a brüsszeli konferencián 70 ország delegációja és intézménye, ideértve a külügyminisztereket, a regionális és a nemzetközi intézmények főképviselőit, valamint a civil társadalom képviselőit.
 4. A konferenciát egy kritikus időben tartottak, amikor Bissau-Guinea egy új utat választatt, a béke, a megbékélés és a fejlődés útját, a gyengeség és a politikai instabilitás évei után. A résztvevők megjegyezték, hogy a 2014-es áprilisi és májusi választások megvalósítása és az alkotmányos rend helyreállítása volt egy új kezdet Bissau-Guinea történelmének. A nemzetközi közösség támogatást biztosít és egységes keretbe foglalja ezeket az eredményeket.
 5. A konferencia üdvözölte a demokratikus úton választott tisztviselőket és elismerte, hogy erőfeszítéseket tett a közösségi vezetőkkel és a civil társadalommal együtt a stabilitás és a béke tartós alapjainak lerakására. A résztvevők méltatták ahogy Bissau-Guinea dolgozik a demokrácia konszolidációjára, a jogállamiságra, a gazdasági fellendülésre és a szegénység csökkentésére.
 6. A résztvevők tudomásul vették a Bissau-Guinea kormánya eredménye biztató három ütemű programja végrehajtásában, beleértve a Vészhelyzeti és Fejlesztési szükséghelyzeti terveket,  amelyeket egyhangúlag fogadott el az Országgyűlés. Dicsérte még a lakosságot érintő alapvető szolgáltatások javítását, a bérek visszamenőlegi kifizetését, a sikert a mezőgazdasági idényben, és a meghozott intézkedések irányításának javítását  az államháztartás és a pénzügyi források mobilizálása érdekében, illetve a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem erősítését .
 7. Bissau-Guinea partnerei hangsúlyoztáak, hogy továbbra is ezen az úton tartanak. Alapvető fontosságú volt, hogy az ország már döntően kivágta a múltbéli gyengeségeit, egységben tartja és elkezd egy fontos reformcsomagot, főleg a biztonság, az igazságosság, a közigazgatás és a közpénzek kezelésére. Ezek a reformok egyértelműen vezérelvei az átláthatóság és az elszámoltathatóság, valamint a büntetlenség elleni küzdelemben és a korrupcióban.
 8. A konferencia megerősítette a nemzetközi közösségnek a folyamatos támogatását a Bissau-guineai hatóságok iránti elkötelezettséggel. A konferencia különösen üdvözölte a járulékokat és a politikai és diplomáciai erőfeszítéseket az ENSZ, az ECOWAS, CPLP, az Afrikai Unió, az Európai Unió és tagállamai felé az átmeneti időszakban. A konferencián megjegyzik a nemzetközi kapcsolattartó csoport reaktiválását Bissau-Guinea számára (ICG-GB), és a 2014 november 18.-i New Yorki 10. Session következtetéseit.
 9. A konferencia üdvözölte több partner újbóli teljes körű együttműködését, az úgynevezett új partnereket és támogatókat, hogy csatlakoztak ehhez a törekvéshez.
 10. A résztvevők gratulálták az ország vezetésének magatartását a nemzeti fejlesztési folyamatokban, és üdvözölték a kormány stratégiai vízióját,  úgymint az államépítést, a társadalmi-politikai stabilitást és a jó kormányzást, valamint a stratégiai és operatív tervet a 2015-2025 közötti időszakban. Hangsúlyozták a gazdasági fellendülés munka szükségességét és a strukturális reformokat a fenntartható fejlődés biztosításának érdekében. Meghatároztak négy fő vektort a gazdasági növekedéshez: az agráripart, a halászatot, a turizmust, valamint az országban átlátható és fenntartható ásványi nyersanyagok feltárását. A béke és a jó kormányzás, az infrastruktúra és a városi fejlődés, a kedvező üzleti környezet, az emberi fejlődés és a Bissau-guineai biodiverzitás lesz a fő pillére a növekedés és a fenntartható fejlődésének.
 11. A résztvevők hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a társadalmi és az emberi fejlődés életkörülményeinek javítása érdekében fontos a bissau-guineai népesség mindennapi életének továbbfejlesztése, kiemelve az oktatást és az egészségügyi szolgáltatások nyújtását ezekben a szektorokban. Az egészségügyi ágazatban is meg kell adni a legjobb kezelésre hozott intézkedéseket a fenyegető Ebola és egyéb egészségügyi kihívásokra.
 12. A következő öt évben a partnerek úgy döntöttek, hogy több mint egy milliárd eurót szánnak Bissau-Guineának a kitűzött célok elérésére és a Bissau-Guineai nép életkörülményeinek kézzelfogható javítására.
 13. A résztvevők megismételték, hogy ez a konferencia nem öncél. Ez a kiindulópontja egy új, dinamikus együttműködésnek, egy jobb jövő felé vezető útnak Bissau-Guinea számára. A partnerek pénzeszközei adhatnak egy lökést, de a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés függ elsősorban a magánszektor, különösen a munkahelyteremtés, az infrastruktúra kiépítése és a közlekedés, az energia-hozzáféréssel, egy olyan környezetben ami versenyképes és biztonságos üzleti szempontból is, és könnyebben jutnak hitelhez. Hogy támogatni tudjon egy ilyen növekedést, szüksége lesz egy nagyobb hazai erőforrásra annak érdekében, hogy növeljék a nemzeti felelősségvállalást az állami politikák és az elszámoltathatóság biztosítása terén.
 14. A résztvevők hangsúlyozták, hogy tiszteletben kell tartani a demokratikus elveket, és biztosítani kell a valódi megbékélési folyamatot, beleértve valamennyi pártot és politikai erőt. Hangsúlyozták annak fontosságát is, hogy vegyen részt minden guineai a stabilizációi és a megbékélési folyamatban, nemzeti és helyi szinten. A résztvevők tudomásul vették a jogállamiság és az igazságügyi rendszer megerősítésének fontosságát  és hogy tiszteletben tartsák az emberi jogokat a tartós társadalmi-politikai stabilitás érdekében. A konferencián hangsúlyozták, hogy intézkedéseket kell hozni a büntetlenség elleni küzdelemben és a kábítószer-kereskedelem ellen. A résztvevők egyetértettek abban, hogy továbbra is támogassák Bissau-Guinea azon erőfeszítéseit, hogy foglalkozzék a nemzetközi szervezett bűnözéssel, többek között a kábítószer-kereskedelemmel. Ezen a területen egy megerösitet együttműködés nemzetközi és regionális szinten az országgal továbbra is döntő fontosságú.
 15. A demokrácia és a jogállamiság létrehozása és szilárdítása érdekében szükség van a hatékony, civil kontroll felügyeletére mind a védelmi, mind a biztonsági erők tekintetében. A résztvevők hangsúlyozták, fontos a  valódi és átfogó reform végrehajtása a védelmi és biztonsági ágazatban, mert elengedhetetlen a tartós stabilitás. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy támogassa a nemzeti erőfeszítéseket, befogadó és összehangolt módon.
 16. A résztvevők dicsérték, különösen ECOWAS erőfeszítéseit, hogy fenntartsák a békét és a biztonságot Bissau-Guineában és támogassák a biztonsági ágazat reformját, különösen a saját katonai misszióét (ECOMIB). Kiemelten felismerték az ECOMIB fontosságát, hogy biztosítsák a biztonságos politikai intézmények reformját a biztonsági ágazatban, ahogy abban a 2203 (2015) ENSZ Biztonsági Tanácsa is állást foglalt.
 17. A résztvevők üdvözölték az UNIOGBIS megbízatásának meghosszabbítását 2016. február 29.-ig, jelezve, hogy a UNIOGBIS jelenléte továbbra is kulcsfontosságú tényezője a stabilitásnak a jelenlegi konszolidációs időszakban.

Watch live streaming video from gtvguinebissau at livestream.com

forrás1, forrás2